• Seksuaalioikeuksien julistus

  Sexpo
  Seksuaalioikeuksien julistus:

  " "
  Seksuaalioikeudet ovat seksuaalisuutta koskevia ihmisoikeuksia:


  1. Oikeus tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen

  Jokainen on oikeutettu nauttimaan kaikista seksuaalioikeuksista, jotka tässä julistuksessa on esitetty, ilman minkäänlaista erottelua, jonka perusteena on kulttuuritausta, ihonväri, sukupuoli, kieli, poliittinen tai muu mielipide, kansallinen tai sosiaalinen alkuperä, asuinpaikka, omaisuus, syntyperä, vammaisuus, ikä, kansallisuus, siviilisääty tai perhe, seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti ja -ilmaisu, terveyden tila, taloudellinen tai sosiaalinen tilanne tai muu asema.


  2. Oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen

  Jokaisella on oikeus elämään, vapauteen ja turvallisuuteen, joita ei saa uhata, rajoittaa tai riistää mielivaltaisesti seksuuaalisuudesta johtuvin syin. Näihin kuuluvat seksuaalinen suuntautuminen, suostumukseen perustuva seksuaalikäyttäytyminen ja toiminta, sukupuoli-identiteetti ja -ilmaisu sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvien palveluiden käyttäminen tai tarjoaminen.


  3. Oikeus itsemääräämiseen ja keholliseen koskemattomuuteen

  Jokaisella on oikeus hallita ja päättää vapaasti heidän seksuaalisuuttaan ja kehoaan koskevista asioista. Tämä sisältää seksuaalikäyttäytymisen, toiminnan, kumppanien ja ihmissuhteiden valitsemisen asianmukaisella kunnioituksella toisten oikeuksia kohtaan. Vapaa ja tietoon perustuva päätöksenteko edellyttää vapaata ja tietoon perustuvaa suostumusta ennen mitään seksuaalisuuteen liittyvää koetta, puuttumista, hoitoa, leikkausta tai tutkimusta.


  4. Oikeus vapauteen kidutuksesta ja julmasta, epäinhimillisestä tai alentavasta kohtelusta tai rangaistuksesta

  Jokaisen tulee olla vapaa seksuaalisuuteen liittyvästä kidutuksesta ja julmasta, epäinhimillisestä tai alentavasta kohtelusta tai rangaistuksesta, mikä sisältää vahingolliset perinteet; pakotetun sterilisaation, ehkäisyn tai raskaudenkeskeytyksen; ja muut kidutuksen tai julman, epäinhimillisen tai alentavan kohtelun muodot syistä, jotka liittyvät henkilön sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin ja -ilmaisuun, tai keholliseen moninaisuuteen.


  5. Oikeus vapauteen kaikista väkivallan ja pakottamisen muodoista

  Jokaisen tulee olla vapaa seksuaalisuuteen liittyvästä väkivallasta ja pakottamisesta, mikä sisältää raiskauksen, seksuaalisen hyväksikäytön, seksuaalisen häirinnän, kiusaamisen, seksuaalisen riiston ja orjuuttamisen, ihmiskaupan seksuaalisen riiston tarkoituksella, neitsyyden selvittämisen sekä väkivallan, jonka syynä on todellinen tai oletettu seksuaalinen toiminta, seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti ja -ilmaisu tai kehollinen moninaisuus.


  6. Oikeus yksityisyyteen

  Jokaisella on oikeus yksityisyyteen liittyen seksuaalisuuteen, seksielämään ja valintoihin, jotka koskevat omaa kehoa tai suostumukseen perustuvia seksisuhteita ja toimintaa, ilman mielivaltaista puuttumista ja tunkeilua. Tämä sisältää oikeuden hallita seksuaalisuutta koskevan henkilökohtaisen tiedon paljastamista toisille.


  7. Oikeus parhaimpaan saavutettavissa olevaan terveydentilaan sisältäen seksuaaliterveyden, johon kuuluu mahdollisuus nautinnollisiin, tyydyttäviin ja turvallisiin seksuaalisiin kokemuksiin

  Jokaisella on oikeus parhaimpaan saavutettavissa olevaan terveyden ja hyvinvoinnin tasoon liittyen seksuaalisuuteen sisältäen mahdollisuuden nautinnollisiin, tyydyttäviin ja turvallisiin seksuaalisiin kokemuksiin. Tämä edellyttää laadukkaiden seksuaaliterveyspalveluiden saatavuutta, esteettömyyttä ja hyväksyttävyyttä, sekä olosuhteita, jotka määräävät terveyttä ja vaikuttavat siihen sisältäen seksuaaliterveyden.


  8. Oikeus nauttia tieteellisen edistyksen ja sen soveltamisen eduista

  Jokaisella on oikeus nauttia tieteellisen edistyksen ja sen soveltamisen eduista liittyen seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen.


  9. Oikeus tietoon

  Jokaisella tulee olla pääsy eri lähteistä saatavaan tieteellisesti pätevään ja ymmärrettävään tietoon seksuaalisuudesta, seksuaaliterveydestä ja seksuaalioikeuksista. Tällaista tietoa ei tule mielivaltaisesti sensuroida, rajoittaa tai vääristellä tarkoituksella.


  10. Oikeus saada opetusta ja kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta

  Jokaisella on oikeus saada opetusta ja kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta. Seksuaalikasvatuksen on oltava ikään soveltuvaa, tieteellisesti täsmällistä, kulttuurisesti asiantuntevaa ja perustuttava ihmisoikeuksiin, sukupuolten tasa-arvoon ja myönteiseen käsitykseen seksuaalisuudesta ja nautinnosta.


  11. Oikeus solmia, muodostaa ja purkaa avioliitto tai vastaavanlaisia ihmissuhteita, jotka perustuvat yhdenvertaisuuteen sekä täyteen ja vapaaseen suostumukseen

  Jokaisella on oikeus valita avioituako vai ei sekä solmia vapaasti avioliitto, kumppanuus tai vastaava ihmissuhde, joka perustuu täyteen ja vapaaseen suostumukseen. Jokaiselle kuuluvat yhdenvertaiset oikeudet avioliiton, kumppanuuden tai vastaavan ihmissuhteen solmimisessa, aikana ja purkamisessa. Tämä oikeus sisältää yhdenvertaiset oikeudet sosiaaliturvaan sekä muihin etuihin riippumatta ihmissuhteiden muodosta.


  12. Oikeus päättää lasten hankinnasta, lapsiluvusta ja lasten ajoituksesta, sekä saada tietoa ja keinoja perhesuunnitteluun

  Jokaisella on oikeus päättää lasten hankinnasta, lapsiluvusta ja lasten ajoituksesta. Oikeuden toteuttaminen edellyttää olosuhteita, jotka määräävät terveyttä ja hyvinvointia sekä vaikuttavat niihin sisältäen seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut liittyen raskauteen, ehkäisyyn, lisääntymiskykyyn, raskauden keskeytyksen sekä adoptioon.


  13. Oikeus ajatuksen, mielipiteen ja ilmaisun vapauteen

  Jokaisella on oikeus ajatuksen, mielipiteen ja ilmaisun vapauteen liittyen seksuaalisuuteen, sekä oikeus ilmaista omaa seksuaalisuuttaan esimerkiksi ulkonäöllä, viestinnällä tai käyttäytymisellä asianmukaisella kunnioituksella toisten oikeuksia kohtaan.


  14. Oikeus rauhanomaiseen kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen

  Jokaisella on oikeus rauhanomaiseen järjestäytymiseen, yhdistymiseen, kokoontumiseen, mielenilmaukseen ja edunajamiseen liittyen seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyteen ja seksuaalioikeuksiin.


  15. Oikeus osallistua julkiseen ja poliittiseen toimintaan

  Jokaisella on oikeus ympäristöön, joka mahdollistaa toimeliaan, vapaan ja merkityksellisen osallistumisen ja myötävaikuttamisen yhteiskunnalliseen, taloudelliseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja poliittiseen toimintaan sekä muihin elämänalueisiin paikallisella, kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla. Erityisesti jokaiselle kuuluu oikeus osallistua heidän hyvinvointiaan määräävän politiikan kehittämiseen ja toteuttamiseen sisältäen seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden.


  16. Oikeus hakea oikeutta, oikaisua ja hyvitystä

  Jokaisella on oikeus hakea oikeutta, oikaisua ja hyvitystä, jos hänen seksuaalioikeuksiaan loukataan. Tämä edellyttää tehokkaita, riittäviä, esteettömiä ja tarkoituksenmukaisia kasvatuksellisia, lainsäädännöllisiä, oikeudellisia ja muita keinoja. Oikaiseminen sisältää hyvityksen palautuksena, korvauksena, kuntoutuksena, velvoitteen hoitamisena, sekä vakuutuksena siitä, että loukkaus ei toistu.

  " "
  http://www.sexpo.fi/seksuaalisuus/se...sien-julistus/


  => Keskustellaan tässä ketjussa seksuaalioikeuksista
  Viimeisin muokkaus käyttäjältä Insestiäidin tytär; 15-12-16 klo 18:42.
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Sexpo
  Seksuaalioikeuksien julistus:

  " "
  Seksuaalioikeudet ovat seksuaalisuutta koskevia ihmisoikeuksia:


  1. Oikeus tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen

  Jokainen on oikeutettu nauttimaan kaikista seksuaalioikeuksista, jotka tässä julistuksessa on esitetty, ilman minkäänlaista erottelua, jonka perusteena on kulttuuritausta, ihonväri, sukupuoli, kieli, poliittinen tai muu mielipide, kansallinen tai sosiaalinen alkuperä, asuinpaikka, omaisuus, syntyperä, vammaisuus, ikä, kansallisuus, siviilisääty tai perhe, seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti ja -ilmaisu, terveyden tila, taloudellinen tai sosiaalinen tilanne tai muu asema.


  2. Oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen

  Jokaisella on oikeus elämään, vapauteen ja turvallisuuteen, joita ei saa uhata, rajoittaa tai riistää mielivaltaisesti seksuuaalisuudesta johtuvin syin. Näihin kuuluvat seksuaalinen suuntautuminen, suostumukseen perustuva seksuaalikäyttäytyminen ja toiminta, sukupuoli-identiteetti ja -ilmaisu sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvien palveluiden käyttäminen tai tarjoaminen.


  3. Oikeus itsemääräämiseen ja keholliseen koskemattomuuteen

  Jokaisella on oikeus hallita ja päättää vapaasti heidän seksuaalisuuttaan ja kehoaan koskevista asioista. Tämä sisältää seksuaalikäyttäytymisen, toiminnan, kumppanien ja ihmissuhteiden valitsemisen asianmukaisella kunnioituksella toisten oikeuksia kohtaan. Vapaa ja tietoon perustuva päätöksenteko edellyttää vapaata ja tietoon perustuvaa suostumusta ennen mitään seksuaalisuuteen liittyvää koetta, puuttumista, hoitoa, leikkausta tai tutkimusta.


  4. Oikeus vapauteen kidutuksesta ja julmasta, epäinhimillisestä tai alentavasta kohtelusta tai rangaistuksesta

  Jokaisen tulee olla vapaa seksuaalisuuteen liittyvästä kidutuksesta ja julmasta, epäinhimillisestä tai alentavasta kohtelusta tai rangaistuksesta, mikä sisältää vahingolliset perinteet; pakotetun sterilisaation, ehkäisyn tai raskaudenkeskeytyksen; ja muut kidutuksen tai julman, epäinhimillisen tai alentavan kohtelun muodot syistä, jotka liittyvät henkilön sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin ja -ilmaisuun, tai keholliseen moninaisuuteen.


  5. Oikeus vapauteen kaikista väkivallan ja pakottamisen muodoista

  Jokaisen tulee olla vapaa seksuaalisuuteen liittyvästä väkivallasta ja pakottamisesta, mikä sisältää raiskauksen, seksuaalisen hyväksikäytön, seksuaalisen häirinnän, kiusaamisen, seksuaalisen riiston ja orjuuttamisen, ihmiskaupan seksuaalisen riiston tarkoituksella, neitsyyden selvittämisen sekä väkivallan, jonka syynä on todellinen tai oletettu seksuaalinen toiminta, seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti ja -ilmaisu tai kehollinen moninaisuus.


  6. Oikeus yksityisyyteen

  Jokaisella on oikeus yksityisyyteen liittyen seksuaalisuuteen, seksielämään ja valintoihin, jotka koskevat omaa kehoa tai suostumukseen perustuvia seksisuhteita ja toimintaa, ilman mielivaltaista puuttumista ja tunkeilua. Tämä sisältää oikeuden hallita seksuaalisuutta koskevan henkilökohtaisen tiedon paljastamista toisille.


  7. Oikeus parhaimpaan saavutettavissa olevaan terveydentilaan sisältäen seksuaaliterveyden, johon kuuluu mahdollisuus nautinnollisiin, tyydyttäviin ja turvallisiin seksuaalisiin kokemuksiin

  Jokaisella on oikeus parhaimpaan saavutettavissa olevaan terveyden ja hyvinvoinnin tasoon liittyen seksuaalisuuteen sisältäen mahdollisuuden nautinnollisiin, tyydyttäviin ja turvallisiin seksuaalisiin kokemuksiin. Tämä edellyttää laadukkaiden seksuaaliterveyspalveluiden saatavuutta, esteettömyyttä ja hyväksyttävyyttä, sekä olosuhteita, jotka määräävät terveyttä ja vaikuttavat siihen sisältäen seksuaaliterveyden.


  8. Oikeus nauttia tieteellisen edistyksen ja sen soveltamisen eduista

  Jokaisella on oikeus nauttia tieteellisen edistyksen ja sen soveltamisen eduista liittyen seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen.


  9. Oikeus tietoon

  Jokaisella tulee olla pääsy eri lähteistä saatavaan tieteellisesti pätevään ja ymmärrettävään tietoon seksuaalisuudesta, seksuaaliterveydestä ja seksuaalioikeuksista. Tällaista tietoa ei tule mielivaltaisesti sensuroida, rajoittaa tai vääristellä tarkoituksella.


  10. Oikeus saada opetusta ja kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta

  Jokaisella on oikeus saada opetusta ja kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta. Seksuaalikasvatuksen on oltava ikään soveltuvaa, tieteellisesti täsmällistä, kulttuurisesti asiantuntevaa ja perustuttava ihmisoikeuksiin, sukupuolten tasa-arvoon ja myönteiseen käsitykseen seksuaalisuudesta ja nautinnosta.


  11. Oikeus solmia, muodostaa ja purkaa avioliitto tai vastaavanlaisia ihmissuhteita, jotka perustuvat yhdenvertaisuuteen sekä täyteen ja vapaaseen suostumukseen

  Jokaisella on oikeus valita avioituako vai ei sekä solmia vapaasti avioliitto, kumppanuus tai vastaava ihmissuhde, joka perustuu täyteen ja vapaaseen suostumukseen. Jokaiselle kuuluvat yhdenvertaiset oikeudet avioliiton, kumppanuuden tai vastaavan ihmissuhteen solmimisessa, aikana ja purkamisessa. Tämä oikeus sisältää yhdenvertaiset oikeudet sosiaaliturvaan sekä muihin etuihin riippumatta ihmissuhteiden muodosta.


  12. Oikeus päättää lasten hankinnasta, lapsiluvusta ja lasten ajoituksesta, sekä saada tietoa ja keinoja perhesuunnitteluun

  Jokaisella on oikeus päättää lasten hankinnasta, lapsiluvusta ja lasten ajoituksesta. Oikeuden toteuttaminen edellyttää olosuhteita, jotka määräävät terveyttä ja hyvinvointia sekä vaikuttavat niihin sisältäen seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut liittyen raskauteen, ehkäisyyn, lisääntymiskykyyn, raskauden keskeytyksen sekä adoptioon.


  13. Oikeus ajatuksen, mielipiteen ja ilmaisun vapauteen

  Jokaisella on oikeus ajatuksen, mielipiteen ja ilmaisun vapauteen liittyen seksuaalisuuteen, sekä oikeus ilmaista omaa seksuaalisuuttaan esimerkiksi ulkonäöllä, viestinnällä tai käyttäytymisellä asianmukaisella kunnioituksella toisten oikeuksia kohtaan.


  14. Oikeus rauhanomaiseen kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen

  Jokaisella on oikeus rauhanomaiseen järjestäytymiseen, yhdistymiseen, kokoontumiseen, mielenilmaukseen ja edunajamiseen liittyen seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyteen ja seksuaalioikeuksiin.


  15. Oikeus osallistua julkiseen ja poliittiseen toimintaan

  Jokaisella on oikeus ympäristöön, joka mahdollistaa toimeliaan, vapaan ja merkityksellisen osallistumisen ja myötävaikuttamisen yhteiskunnalliseen, taloudelliseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja poliittiseen toimintaan sekä muihin elämänalueisiin paikallisella, kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla. Erityisesti jokaiselle kuuluu oikeus osallistua heidän hyvinvointiaan määräävän politiikan kehittämiseen ja toteuttamiseen sisältäen seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden.


  16. Oikeus hakea oikeutta, oikaisua ja hyvitystä

  Jokaisella on oikeus hakea oikeutta, oikaisua ja hyvitystä, jos hänen seksuaalioikeuksiaan loukataan. Tämä edellyttää tehokkaita, riittäviä, esteettömiä ja tarkoituksenmukaisia kasvatuksellisia, lainsäädännöllisiä, oikeudellisia ja muita keinoja. Oikaiseminen sisältää hyvityksen palautuksena, korvauksena, kuntoutuksena, velvoitteen hoitamisena, sekä vakuutuksena siitä, että loukkaus ei toistu.

  " "
  http://www.sexpo.fi/seksuaalisuus/se...sien-julistus/


  => Keskustellaan tässä ketjussa seksuaalioikeuksista
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Kiitos tuesta, palstalaiset !

  Onnellista ihmis- ja seksuaalioikeudellista joulunaikaa ja uutta vuotta 2017 kaikille palstalaisille !

  Depeche Mode - Enjoy the Silence
  https://www.youtube.com/watch?v=aGSKrC7dGcY

  Donna Summer - Love to Love You Baby
  https://www.youtube.com/watch?v=4JUnwrbU6Wg
  Viimeisin muokkaus käyttäjältä Insestiäidin tytär; 23-12-16 klo 07:56.
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Kiitos tuesta, palstalaiset !

  Onnellista ihmis- ja seksuaalioikeudellista joulunaikaa ja uutta vuotta 2017 kaikille palstalaisille !

  Depeche Mode - Enjoy the Silence
  https://www.youtube.com/watch?v=aGSKrC7dGcY

  Donna Summer - Love to Love You Baby
  https://www.youtube.com/watch?v=4JUnwrbU6Wg
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Mitä tarkoittaa biologinen insestiäitiys ja millainen biologinen insestiäiti on?


  Seuraavassa yksi esimerkki siitä, että mitä tarkoittaa biologinen insestiäitiys ja millainen biologinen insestiäiti on: biologinen insestiäiti Tessa Vanvlerah:

  Daily News
  Tuesday, May 1, 2012, 2:54 PM
  Woman gets 2 life terms for raping infant daughter:
  " "
  CLAYTON, Mo. — A judge sentenced a Missouri woman to consecutive life prison terms for sexually assaulting her infant daughter along with a California man she met online.

  Attorneys for 22-year-old Tessa Vanvlerah, of Ballwin, failed to persuade St. Louis County Circuit Judge Colleen Dolan to sentence their client Monday only to probation, because they argue that a psychological disorder is largely to blame for her crimes, the St. Louis Post-Dispatch reported.

  Vanvlerah pleaded guilty in January to incest, statutory sodomy and statutory rape in the attacks against her daughter, who is 3 but who was 5 months old when the pair first attacked her. The woman who fostered and then adopted the girl said initially, the girl would scream when anyone bathed her or changed her diaper. She still has night terrors and asks at each bedtime to make sure nobody else comes into the home.

  However, she said the girl is improving day by day and "is no longer Tessa's plaything and she is no longer Tessa's child."
  " "

  http://www.nydailynews.com/news/nati...icle-1.1070701

  Koska olen taas huonossa kunnossa, niin en jaksa enää kirjoittaa tai kääntää englannista suomemme kielelle enempää, mutta haluan liittää tähän yhteyteen seuraavankin englanninkielisen artikkelin tai siis linkin ko. artikkeliin:

  Lalor, K. & McElvaney, R. (2008). Intrafamilial child sexual abuse, links to subsequent sexual exploitation and prevention/treatment programmes: a literature review. Working paper prepared for ISPCAN (International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect) as part of ISPCAN’s submission to 3rd World Congress against the Sexual Exploitation of Children.:
  http://arrow.dit.ie/aaschsslrep/19/

  Kääntääpä joku nämäkin englannin kielestä suomemme kielelle...
  Viimeisin muokkaus käyttäjältä Insestiäidin tytär; 27-12-16 klo 13:07.
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Mitä tarkoittaa biologinen insestiäitiys ja millainen biologinen insestiäiti on?


  Seuraavassa yksi esimerkki siitä, että mitä tarkoittaa biologinen insestiäitiys ja millainen biologinen insestiäiti on: biologinen insestiäiti Tessa Vanvlerah:

  Daily News
  Tuesday, May 1, 2012, 2:54 PM
  Woman gets 2 life terms for raping infant daughter:
  " "
  CLAYTON, Mo. — A judge sentenced a Missouri woman to consecutive life prison terms for sexually assaulting her infant daughter along with a California man she met online.

  Attorneys for 22-year-old Tessa Vanvlerah, of Ballwin, failed to persuade St. Louis County Circuit Judge Colleen Dolan to sentence their client Monday only to probation, because they argue that a psychological disorder is largely to blame for her crimes, the St. Louis Post-Dispatch reported.

  Vanvlerah pleaded guilty in January to incest, statutory sodomy and statutory rape in the attacks against her daughter, who is 3 but who was 5 months old when the pair first attacked her. The woman who fostered and then adopted the girl said initially, the girl would scream when anyone bathed her or changed her diaper. She still has night terrors and asks at each bedtime to make sure nobody else comes into the home.

  However, she said the girl is improving day by day and "is no longer Tessa's plaything and she is no longer Tessa's child."
  " "

  http://www.nydailynews.com/news/nati...icle-1.1070701

  Koska olen taas huonossa kunnossa, niin en jaksa enää kirjoittaa tai kääntää englannista suomemme kielelle enempää, mutta haluan liittää tähän yhteyteen seuraavankin englanninkielisen artikkelin tai siis linkin ko. artikkeliin:

  Lalor, K. & McElvaney, R. (2008). Intrafamilial child sexual abuse, links to subsequent sexual exploitation and prevention/treatment programmes: a literature review. Working paper prepared for ISPCAN (International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect) as part of ISPCAN’s submission to 3rd World Congress against the Sexual Exploitation of Children.:
  http://arrow.dit.ie/aaschsslrep/19/

  Kääntääpä joku nämäkin englannin kielestä suomemme kielelle...
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Kaikki etnisesti suomalaiset insestiäidit rakastavat biologisia insestivauvojaan

  Insestiäiti On Iso
  insestivauva on pieni
  Isolla On Isot Ihmisoikeudet
  pienellä on pienet ihmisoikeudet
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Kaikki etnisesti suomalaiset insestiäidit rakastavat biologisia insestivauvojaan

  Insestiäiti On Iso
  insestivauva on pieni
  Isolla On Isot Ihmisoikeudet
  pienellä on pienet ihmisoikeudet
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Quote Originally Posted by Insestiäidin tytär View Post
  Mitä tarkoittaa biologinen insestiäitiys ja millainen biologinen insestiäiti on?


  Seuraavassa yksi esimerkki siitä, että mitä tarkoittaa biologinen insestiäitiys ja millainen biologinen insestiäiti on: biologinen insestiäiti Tessa Vanvlerah:

  Daily News
  Tuesday, May 1, 2012, 2:54 PM
  Woman gets 2 life terms for raping infant daughter:
  " "
  CLAYTON, Mo. — A judge sentenced a Missouri woman to consecutive life prison terms for sexually assaulting her infant daughter along with a California man she met online.

  Attorneys for 22-year-old Tessa Vanvlerah, of Ballwin, failed to persuade St. Louis County Circuit Judge Colleen Dolan to sentence their client Monday only to probation, because they argue that a psychological disorder is largely to blame for her crimes, the St. Louis Post-Dispatch reported.

  Vanvlerah pleaded guilty in January to incest, statutory sodomy and statutory rape in the attacks against her daughter, who is 3 but who was 5 months old when the pair first attacked her. The woman who fostered and then adopted the girl said initially, the girl would scream when anyone bathed her or changed her diaper. She still has night terrors and asks at each bedtime to make sure nobody else comes into the home.

  However, she said the girl is improving day by day and "is no longer Tessa's plaything and she is no longer Tessa's child."
  " "

  http://www.nydailynews.com/news/nati...icle-1.1070701

  Koska olen taas huonossa kunnossa, niin en jaksa enää kirjoittaa tai kääntää englannista suomemme kielelle enempää, mutta haluan liittää tähän yhteyteen seuraavankin englanninkielisen artikkelin tai siis linkin ko. artikkeliin:

  Lalor, K. & McElvaney, R. (2008). Intrafamilial child sexual abuse, links to subsequent sexual exploitation and prevention/treatment programmes: a literature review. Working paper prepared for ISPCAN (International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect) as part of ISPCAN’s submission to 3rd World Congress against the Sexual Exploitation of Children.:
  http://arrow.dit.ie/aaschsslrep/19/

  Kääntääpä joku nämäkin englannin kielestä suomemme kielelle...
  Feministinen puolue
  13.12. 2016
  Tässä uusi ohjelmamme!:

  " "
  Feministinen puolue ottaa ohjelmassaan voimakkaasti kantaa ihmisoikeuksien puolesta. Se katsoo, että yhteiskunta on tällä hetkellä erittäin jakautunut ja jakolinja kulkee nationalistisen ja feministisen maailmankuvan välissä.
  " "

  http://www.feministinenpuolue.fi/blo...a-on-julkaistu

  =>

  1.) Kummalle puolelle 'jakolinjaa' me etnisesti suomalaisten insestiäitien biologiset insestivauvat kuulumme: kuulummeko me etnisesti suomalaiset insestivauvat feministisen puolueen maailmankuvan jakolinjan mukaisesti nationalistiseen vai feministiseen maailmankuvaan?

  2.) Mitä tarkoittaa feministinen maailmankuva? Kuka ja missä määrittelee sen feministisen maailmankuvan, jonka mukaan feministinen puolue toimii?

  3.) Miten 'feministinen maailmankuva' kuvaa meidät etnisesti suomalaiset insestivauvat?

  4.) Ajaako feministinen puolue meidän etnisesti suomalaisten insestivauvojen ihmis- ja seksuaalioikeuksia?
  Viimeisin muokkaus käyttäjältä Insestiäidin tytär; 10-02-17 klo 05:45.
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Quote Originally Posted by Insestiäidin tytär View Post
  Mitä tarkoittaa biologinen insestiäitiys ja millainen biologinen insestiäiti on?


  Seuraavassa yksi esimerkki siitä, että mitä tarkoittaa biologinen insestiäitiys ja millainen biologinen insestiäiti on: biologinen insestiäiti Tessa Vanvlerah:

  Daily News
  Tuesday, May 1, 2012, 2:54 PM
  Woman gets 2 life terms for raping infant daughter:
  " "
  CLAYTON, Mo. — A judge sentenced a Missouri woman to consecutive life prison terms for sexually assaulting her infant daughter along with a California man she met online.

  Attorneys for 22-year-old Tessa Vanvlerah, of Ballwin, failed to persuade St. Louis County Circuit Judge Colleen Dolan to sentence their client Monday only to probation, because they argue that a psychological disorder is largely to blame for her crimes, the St. Louis Post-Dispatch reported.

  Vanvlerah pleaded guilty in January to incest, statutory sodomy and statutory rape in the attacks against her daughter, who is 3 but who was 5 months old when the pair first attacked her. The woman who fostered and then adopted the girl said initially, the girl would scream when anyone bathed her or changed her diaper. She still has night terrors and asks at each bedtime to make sure nobody else comes into the home.

  However, she said the girl is improving day by day and "is no longer Tessa's plaything and she is no longer Tessa's child."
  " "

  http://www.nydailynews.com/news/nati...icle-1.1070701

  Koska olen taas huonossa kunnossa, niin en jaksa enää kirjoittaa tai kääntää englannista suomemme kielelle enempää, mutta haluan liittää tähän yhteyteen seuraavankin englanninkielisen artikkelin tai siis linkin ko. artikkeliin:

  Lalor, K. & McElvaney, R. (2008). Intrafamilial child sexual abuse, links to subsequent sexual exploitation and prevention/treatment programmes: a literature review. Working paper prepared for ISPCAN (International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect) as part of ISPCAN’s submission to 3rd World Congress against the Sexual Exploitation of Children.:
  http://arrow.dit.ie/aaschsslrep/19/

  Kääntääpä joku nämäkin englannin kielestä suomemme kielelle...
  Feministinen puolue
  13.12. 2016
  Tässä uusi ohjelmamme!:

  " "
  Feministinen puolue ottaa ohjelmassaan voimakkaasti kantaa ihmisoikeuksien puolesta. Se katsoo, että yhteiskunta on tällä hetkellä erittäin jakautunut ja jakolinja kulkee nationalistisen ja feministisen maailmankuvan välissä.
  " "

  http://www.feministinenpuolue.fi/blo...a-on-julkaistu

  =>

  1.) Kummalle puolelle 'jakolinjaa' me etnisesti suomalaisten insestiäitien biologiset insestivauvat kuulumme: kuulummeko me etnisesti suomalaiset insestivauvat feministisen puolueen maailmankuvan jakolinjan mukaisesti nationalistiseen vai feministiseen maailmankuvaan?

  2.) Mitä tarkoittaa feministinen maailmankuva? Kuka ja missä määrittelee sen feministisen maailmankuvan, jonka mukaan feministinen puolue toimii?

  3.) Miten 'feministinen maailmankuva' kuvaa meidät etnisesti suomalaiset insestivauvat?

  4.) Ajaako feministinen puolue meidän etnisesti suomalaisten insestivauvojen ihmis- ja seksuaalioikeuksia?
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • On aika muistuttaa meidän Suomessa pitkäaikaisesti, monipuolisesti, monitasoisesti, vaikeasti ja syvästi lapsena traumatisoitujen ihmisoikeuksista ja seksuaalioikeuksista, joihin kuuluu mm. oikeus AMMATTITAITOISEEN kidutustraumahoitoon.

  Soitin vähän aikaa sitten Suomen Unisefiin, ja kysyin sieltä, että kuinka Suomen Unisef osallistuu Suomessa traumatisoitavina olevien ja Suomessa jo traumatisoitujen suomalaisten lasten auttamiseen ja tukemiseen, ja Suomen Unisefilta kerrottiin minulle, että ei mitenkään, koska Suomi on rikas maa. Suomi on siis Unisefin mittapuiden mukaan rikas maa, mutta todellisuus täällä meidän Suomessamme on se, että kaiken Suomen yltäkylläisyyden keskellä jotkut lapset elävät keskitysleirioloissa perhehelveteissä, eikä tilanne parane edes vaikeasti ja syvästi traumatisoitujen lasten aikuistuessa, koska täällä rikkaassa Suomessa AMMATTITAITOISTA kidutustraumahoitoa on äärimmäisen vaikea saada niin lapsena kuin aikuisenakin. Esimerkiksi minä olen edelleenkin työkyvyttömäksi kidutettu köyhä, eikä minulla ole itse varaa edelleenkään kustantaa omia AMMATTITAITOISIA kidutustraumahoitojani: AMMATTITAITOINEN kidutustraumahoitoni on riippuvainen suomalaisten veronmaksajien rahoista. Ja kaltaisiani on paljon. On aina yhtä tyrmistyttävää keskustella jonkun edustajan kanssa jostakin isosta organisaatiosta, joka niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin kovasti ajaa lasten asioita - mutta ei kuitenkaan minun eikä minun kaltaisteni lasten asioita: ei ihme, että Suomessa tehdään niin paljon itsemurhia http://foorumi.traumajadissosiaatio....7571#post17571.

  Onnellista ihmisoikeudellista ja seksuaalioikeudellista vuotta 2018 kaikille palstalaisille !
  Viimeisin muokkaus käyttäjältä Insestiäidin tytär; 01-01-18 klo 16:16.
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • On aika muistuttaa meidän Suomessa pitkäaikaisesti, monipuolisesti, monitasoisesti, vaikeasti ja syvästi lapsena traumatisoitujen ihmisoikeuksista ja seksuaalioikeuksista, joihin kuuluu mm. oikeus AMMATTITAITOISEEN kidutustraumahoitoon.

  Soitin vähän aikaa sitten Suomen Unisefiin, ja kysyin sieltä, että kuinka Suomen Unisef osallistuu Suomessa traumatisoitavina olevien ja Suomessa jo traumatisoitujen suomalaisten lasten auttamiseen ja tukemiseen, ja Suomen Unisefilta kerrottiin minulle, että ei mitenkään, koska Suomi on rikas maa. Suomi on siis Unisefin mittapuiden mukaan rikas maa, mutta todellisuus täällä meidän Suomessamme on se, että kaiken Suomen yltäkylläisyyden keskellä jotkut lapset elävät keskitysleirioloissa perhehelveteissä, eikä tilanne parane edes vaikeasti ja syvästi traumatisoitujen lasten aikuistuessa, koska täällä rikkaassa Suomessa AMMATTITAITOISTA kidutustraumahoitoa on äärimmäisen vaikea saada niin lapsena kuin aikuisenakin. Esimerkiksi minä olen edelleenkin työkyvyttömäksi kidutettu köyhä, eikä minulla ole itse varaa edelleenkään kustantaa omia AMMATTITAITOISIA kidutustraumahoitojani: AMMATTITAITOINEN kidutustraumahoitoni on riippuvainen suomalaisten veronmaksajien rahoista. Ja kaltaisiani on paljon. On aina yhtä tyrmistyttävää keskustella jonkun edustajan kanssa jostakin isosta organisaatiosta, joka niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin kovasti ajaa lasten asioita - mutta ei kuitenkaan minun eikä minun kaltaisteni lasten asioita: ei ihme, että Suomessa tehdään niin paljon itsemurhia http://foorumi.traumajadissosiaatio....7571#post17571.

  Onnellista ihmisoikeudellista ja seksuaalioikeudellista vuotta 2018 kaikille palstalaisille !
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • @Insestiäidin tytär, luulen että Pelastakaa Lapset (https://www.pelastakaalapset.fi/) vois olla parempi järjestö tuossa suhteessa, se keskittyy enemmän myös Suomen lasten ongelmien ratkomiseen. Maailmassa on niin paljon huono-osaisia ja tyyliin sodan keskellä olevia lapsia, että ihan ymmärrettävästi kaikkia on vaikea ottaa huomioon ja auttaa...

  Silleen kyl hassua ettei Unicef toimi kotimaassa, kun niiden nettisivuillakin puhutaan isossa bannerissa ”kaikista lapsista 190 maassa” (For every children, safety - across 190 countries and territories, Unicef defends the rights of children).
 • @Insestiäidin tytär, luulen että Pelastakaa Lapset (https://www.pelastakaalapset.fi/) vois olla parempi järjestö tuossa suhteessa, se keskittyy enemmän myös Suomen lasten ongelmien ratkomiseen. Maailmassa on niin paljon huono-osaisia ja tyyliin sodan keskellä olevia lapsia, että ihan ymmärrettävästi kaikkia on vaikea ottaa huomioon ja auttaa...

  Silleen kyl hassua ettei Unicef toimi kotimaassa, kun niiden nettisivuillakin puhutaan isossa bannerissa ”kaikista lapsista 190 maassa” (For every children, safety - across 190 countries and territories, Unicef defends the rights of children).
 • Kun kirjoitan kidutettavana olevista lapsista tai kidutetuista lapsista, niin tarkoitan aina myös kidutettuja lapsisivupersoonia tai ihan ketä vaan, jota on lapsena kidutettu, eli en erottele, että onko kyse kidutetusta lapsesta vai aikuisesta, jota on lapsena kidutettu.

  Olen keskustellut myös Pelastakaa lapset ry:n erään edustajan kanssa ja hän ymmärsi hyvin meitä kidutettuja lapsia ja meillä oli oikein antoisa ja mieltäni ylentävä keskustelu, mikä oli harvinainen poikkeus lukemattomista muista keskusteluista, joita olen käynyt erilaisten organisaatioiden ja instanssien edustajien kanssa. Toisinaan, kun joku ulkomaiden kärsiville lapsille rahaa keräävä henkilö tulee kerjäämään minulta rahaa, niin - mielentilastani riippuen - keskustelumme saattavat olla hyvinkin kylmääviä, ja on äärimmäisen kammottavaa seistä kasvokkain henkilön kanssa, joka katsoo usvaisin silmin kaukaisuudessa kärsiviä lapsia, muttei näe silmiensä edessä kärsivää lasta. Joka tapaukseesa olen käynyt PALJON sellaisia keskusteluja, joissa on käynyt selväksi, että suomalaiset kaltaiseni Suomessa kidutetut ihmiset eivät tule millään tavoin huomioiduiksi ei x-, ei y- eikä z-organisaatiossakaan. Lievemmin traumatisoituneet lapset ehkä huomioidaan, ja tietenkin sellaiset lapset, joiden asioita lasten omat kasvattajat ajavat, mutta tällaiset syvästi, vakavasti ja vaikeasti perheen sisällä kidutetut lapset eivät ole paljon kenenkään eikä oikein minkään organisaation tai instanssin sydämen asioita.

  Olen kolunnut tarkkaan monet instanssit ja organisaatiot ja hoitopaikat, eli kirjoitan kokemuksesta.

  Maailmassa on 203 valtiota http://www.kysy.fi/kysymys/kuinka-mo...ota-maailmassa , ja me Suomessa kidutettavana olevat lapset emme siis kuulu tuohon Unisefin 190 maahan, joissa Unisef ajaa lasten asioita ja oikeuksia.
  Viimeisin muokkaus käyttäjältä Insestiäidin tytär; 01-01-18 klo 20:04.
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Kun kirjoitan kidutettavana olevista lapsista tai kidutetuista lapsista, niin tarkoitan aina myös kidutettuja lapsisivupersoonia tai ihan ketä vaan, jota on lapsena kidutettu, eli en erottele, että onko kyse kidutetusta lapsesta vai aikuisesta, jota on lapsena kidutettu.

  Olen keskustellut myös Pelastakaa lapset ry:n erään edustajan kanssa ja hän ymmärsi hyvin meitä kidutettuja lapsia ja meillä oli oikein antoisa ja mieltäni ylentävä keskustelu, mikä oli harvinainen poikkeus lukemattomista muista keskusteluista, joita olen käynyt erilaisten organisaatioiden ja instanssien edustajien kanssa. Toisinaan, kun joku ulkomaiden kärsiville lapsille rahaa keräävä henkilö tulee kerjäämään minulta rahaa, niin - mielentilastani riippuen - keskustelumme saattavat olla hyvinkin kylmääviä, ja on äärimmäisen kammottavaa seistä kasvokkain henkilön kanssa, joka katsoo usvaisin silmin kaukaisuudessa kärsiviä lapsia, muttei näe silmiensä edessä kärsivää lasta. Joka tapaukseesa olen käynyt PALJON sellaisia keskusteluja, joissa on käynyt selväksi, että suomalaiset kaltaiseni Suomessa kidutetut ihmiset eivät tule millään tavoin huomioiduiksi ei x-, ei y- eikä z-organisaatiossakaan. Lievemmin traumatisoituneet lapset ehkä huomioidaan, ja tietenkin sellaiset lapset, joiden asioita lasten omat kasvattajat ajavat, mutta tällaiset syvästi, vakavasti ja vaikeasti perheen sisällä kidutetut lapset eivät ole paljon kenenkään eikä oikein minkään organisaation tai instanssin sydämen asioita.

  Olen kolunnut tarkkaan monet instanssit ja organisaatiot ja hoitopaikat, eli kirjoitan kokemuksesta.

  Maailmassa on 203 valtiota http://www.kysy.fi/kysymys/kuinka-mo...ota-maailmassa , ja me Suomessa kidutettavana olevat lapset emme siis kuulu tuohon Unisefin 190 maahan, joissa Unisef ajaa lasten asioita ja oikeuksia.
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Soitin uudelleen Suomen UNISEFiin, koska halusin tarkentaa, että olinko ymmärtänyt oikein, ja kyllä: kyllä olin ymmärtänyt oikein Suomen UNISEFin toiminnan Suomessa: Suomen UNISEF ei aja meidän suomalaisten insestilasten asioita eikä oikeuksia, eli Suomen UNISEF ei luokittele meitä suomalaisia insestilapsia 'erityisen haavoittuvassa asemassa oleviksi lapsiksi', vaikka Suomen UNISEFin nettisivulla lukee kotimaan vaikuttamisen kohdalla mm. seuraavasti:

  " "
  Teemme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksien edistämiseksi.
  " "
  https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/

  Suomen UNISEFilta minua kehotettiin lisäksi ottamaan vielä yhteyttä Suomen UNISEFin Suomen asioita hoitavaan henkilöön, ja jos jaksan, niin niin myös teen.

  Tähänastisen tietämykseni mukaan Suomen UNISEF ajaa suomalaisten lasten kouluoikeuksia, mutta ei meidän suomalaisten insestilasten oikeuksia terveelliseen ja onnelliseen lapsuuteen ja elämään, koska Suomi on rikas maa. Suomen UNISEF siis katsoo, että Suomessa on riittävästi rahaa ja rikkautta meidän suomalaisten insestilasten oikeuksien ja aseman ajoon, mutta ei riittävästi rahaa ja rikkautta suomalaisten lasten kouluoikeuksien ja kouluaseman ajoon. Onpas Suomen UNISEFilla kummallinen näkemys ja käsitys Suomesta! Ainakin minulla on kouluasiat olleet aina kunnossa leikkikoulusta asti - toisin kuin kotiasiani lapsuudessa. Ainakin minulla on aina ollut myös turvallista koulussa - toisin kuin lapsuuteni aikana kotonani. Minun elämänkokemukseni ja Suomen UNISEFin näkemys ja ymmärrys Suomesta ovat kaukana kaukana toisistaan!

  Miten joku voi auttaa kaukana kaukana ulkomailla kärsivää lasta, kun ei näe edes silmiensä edessä kärsivää lasta?
  Viimeisin muokkaus käyttäjältä Insestiäidin tytär; 06-01-18 klo 15:26.
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Soitin uudelleen Suomen UNISEFiin, koska halusin tarkentaa, että olinko ymmärtänyt oikein, ja kyllä: kyllä olin ymmärtänyt oikein Suomen UNISEFin toiminnan Suomessa: Suomen UNISEF ei aja meidän suomalaisten insestilasten asioita eikä oikeuksia, eli Suomen UNISEF ei luokittele meitä suomalaisia insestilapsia 'erityisen haavoittuvassa asemassa oleviksi lapsiksi', vaikka Suomen UNISEFin nettisivulla lukee kotimaan vaikuttamisen kohdalla mm. seuraavasti:

  " "
  Teemme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksien edistämiseksi.
  " "
  https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/

  Suomen UNISEFilta minua kehotettiin lisäksi ottamaan vielä yhteyttä Suomen UNISEFin Suomen asioita hoitavaan henkilöön, ja jos jaksan, niin niin myös teen.

  Tähänastisen tietämykseni mukaan Suomen UNISEF ajaa suomalaisten lasten kouluoikeuksia, mutta ei meidän suomalaisten insestilasten oikeuksia terveelliseen ja onnelliseen lapsuuteen ja elämään, koska Suomi on rikas maa. Suomen UNISEF siis katsoo, että Suomessa on riittävästi rahaa ja rikkautta meidän suomalaisten insestilasten oikeuksien ja aseman ajoon, mutta ei riittävästi rahaa ja rikkautta suomalaisten lasten kouluoikeuksien ja kouluaseman ajoon. Onpas Suomen UNISEFilla kummallinen näkemys ja käsitys Suomesta! Ainakin minulla on kouluasiat olleet aina kunnossa leikkikoulusta asti - toisin kuin kotiasiani lapsuudessa. Ainakin minulla on aina ollut myös turvallista koulussa - toisin kuin lapsuuteni aikana kotonani. Minun elämänkokemukseni ja Suomen UNISEFin näkemys ja ymmärrys Suomesta ovat kaukana kaukana toisistaan!

  Miten joku voi auttaa kaukana kaukana ulkomailla kärsivää lasta, kun ei näe edes silmiensä edessä kärsivää lasta?
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Törmäsin termeihin

  seksuaalisuutta loukkaava väkivalta https://www.google.fi/search?client=....0._OawEx3c0K8

  ja

  seksuaaliväkivalta https://www.google.fi/search?client=....0.S6D0vb3QOPs,

  jotka ovat loistavia termejä korvaamaan aikansa elänyttä muinaistermiä seksuaalinen hyväksikäyttö. Myös esimerkiksi termit seksualisoitunut riisto ja seksualisoitunut väkivalta ovat hyviä termejä.

  Olen mietiskellyt suomen kielemme ja suomenkielisen lapsen kidutuksen välistä yhteyttä muun muassa Istanbulin sopimus -keskusteluketjussa http://foorumi.traumajadissosiaatio....ghlight=riisto. Näiden kidutustraumojeni hoitovuosien kuluessa olen kiinnittänyt yhä enemmän ja enemmän huomiota siihen, että minkälaista kieltä Suomessa käytetään lapsen kiduttamisesta puhuttaessa ja kirjoitettaessa.

  Olen varmaankin moneenkin paikkaan täällä kirjoittanut siitä, kun eräs Suomen valtion virkamies varoitti minua syvällä rintaäänellään käyttämästä kidutus-sanaa, kun keskustelen tai kirjoittelen suomalaisten virkamiesten kanssa minun kidutustraumoistani: ainakin tuolla http://foorumi.traumajadissosiaatio....hlight=kidutus olen ko. kielipoliisivirkamiehestä kirjoittanut. Jossain vaiheessa mietiskelin, että ehkä suomen kielestämme puuttuu joitakin oleellisia lapsen kidutukseen liittyviä sanoja, mutta sitten päädyin taas pian todellisuuteen: Suomessa AIKUISET IHMISET - siis: AIKUISET IHMISET! - eli AIKUISET IHMISET yrittävät kaikin keinoin häivyttää Suomessa tapahtuvat lasten kidutus -tapahtumat esimerkiksi käyttämällä lasten kidutus -asioista mahdollisimman kepeää ja suomalaisten lasten kidutuskärsimyksiä vähättelevää ja peittelevää suomen kieltä!
  Viimeisin muokkaus käyttäjältä Insestiäidin tytär; 08-01-18 klo 20:02.
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Törmäsin termeihin

  seksuaalisuutta loukkaava väkivalta https://www.google.fi/search?client=....0._OawEx3c0K8

  ja

  seksuaaliväkivalta https://www.google.fi/search?client=....0.S6D0vb3QOPs,

  jotka ovat loistavia termejä korvaamaan aikansa elänyttä muinaistermiä seksuaalinen hyväksikäyttö. Myös esimerkiksi termit seksualisoitunut riisto ja seksualisoitunut väkivalta ovat hyviä termejä.

  Olen mietiskellyt suomen kielemme ja suomenkielisen lapsen kidutuksen välistä yhteyttä muun muassa Istanbulin sopimus -keskusteluketjussa http://foorumi.traumajadissosiaatio....ghlight=riisto. Näiden kidutustraumojeni hoitovuosien kuluessa olen kiinnittänyt yhä enemmän ja enemmän huomiota siihen, että minkälaista kieltä Suomessa käytetään lapsen kiduttamisesta puhuttaessa ja kirjoitettaessa.

  Olen varmaankin moneenkin paikkaan täällä kirjoittanut siitä, kun eräs Suomen valtion virkamies varoitti minua syvällä rintaäänellään käyttämästä kidutus-sanaa, kun keskustelen tai kirjoittelen suomalaisten virkamiesten kanssa minun kidutustraumoistani: ainakin tuolla http://foorumi.traumajadissosiaatio....hlight=kidutus olen ko. kielipoliisivirkamiehestä kirjoittanut. Jossain vaiheessa mietiskelin, että ehkä suomen kielestämme puuttuu joitakin oleellisia lapsen kidutukseen liittyviä sanoja, mutta sitten päädyin taas pian todellisuuteen: Suomessa AIKUISET IHMISET - siis: AIKUISET IHMISET! - eli AIKUISET IHMISET yrittävät kaikin keinoin häivyttää Suomessa tapahtuvat lasten kidutus -tapahtumat esimerkiksi käyttämällä lasten kidutus -asioista mahdollisimman kepeää ja suomalaisten lasten kidutuskärsimyksiä vähättelevää ja peittelevää suomen kieltä!
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Toivon joskus - toivottavasti lähiaikoina - jaksavani ottaa yhteyttä Suomen lapsiasiavaltuutettuun http://blogi.lapsiasia.fi/2018/?m=0 keskustellakseni hänen kanssaan minusta, raadellusta lapsuudestani, tukalasta ja raskaasta asemastani Suomessa sekä yleensäkin kaltaisistani Suomessa raadeltavana olevista lapsista sekä lapsena Suomessa raadelluista.
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Toivon joskus - toivottavasti lähiaikoina - jaksavani ottaa yhteyttä Suomen lapsiasiavaltuutettuun http://blogi.lapsiasia.fi/2018/?m=0 keskustellakseni hänen kanssaan minusta, raadellusta lapsuudestani, tukalasta ja raskaasta asemastani Suomessa sekä yleensäkin kaltaisistani Suomessa raadeltavana olevista lapsista sekä lapsena Suomessa raadelluista.
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056

Pikavastaus

Jos olet jo foorumin jäsen, muistathan kirjautua sisään ennen postausta!

Mikä kuukausi tulee viidennen kuukauden jälkeen?