• Eriarvoisuusvarasto Facebookissa

  Facebookissa on tosi hyvä ja mielenkiintoinen julkinen Eriarvoisuusvarasto-ryhmä https://m.facebook.com/groups/485003...der&view=group :

  " "
  Tietoja

  Eriarvoisuusvarastoon kerätään ensisijassa tutkimustietoon pohjaavia eriarvoisuutta ja hyvinvointia koskevia linkkejä. Samaten ryhmään voi lisätä viranomaisten ja tutkimuslaitosten sekä palveluntuottajien tiedotteita ryhmän aihepiiristä.

  Linkkejä voi lisätä kuka tahansa. Jos lisäät vanhoja linkkejä, niin lisää alkuperäinen ajankohta näkyviin. Älä lähetä Eriarvoisuusvarastoon viestejä, joita laitat samanaikaisesti muihin ryhmiin tai ensin omaan statukseen ja sitten eteenpäin ryhmään, vaan valikoi nimenomaisesti eriarvoisuuden kannalta keskeisimmät teemat.

  Perustele postauksesi alkuun, miksi viestisi on eriarvoisuuden kannalta tärkeä, jotta ryhmäläiset voivat arvioida sen merkitystä oman kiinnostuksensa mukaan.

  Ryhmä on avoin ja siihen voi liittyä kaikki yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta kiinnostuneet. Tavoitteena on kerätä kohtuullinen tietovaranto, joka on tavalla tai toisella Suomen tulevaisuuden ja suomalaisen eriarvoisuuden kannalta relevantti.

  Ryhmä ei ole puoluepoliittinen, arvostaa asiakeskustelua ja kunnioittaa kaikkia näkökantoja. Henkilöön meneviä kommentteja ei hyväksytä. Samaten kaikenlainen alakielinen kielenkäyttö, kiroilu tai muu samankaltainen asiattomuus on kielletty. Ryhmään ei myöskään kuulu tunnepuhe tai liioittelu.

  Ryhmän jäsenten estäminen ei ole hyväksyttävää hankaloittaa keskustelua, eikä edusta asiallista toimintatapaa.

  Ylläpito poistaa ryhmästä ilman erillistä ilmoitusta ohjeiden vastaiset postaukset ja yhden varoituksen jälkeen ne jäsenet, jotka eivät noudata edellä mainittuja periaatteita.

  Ryhmään pääsee vain omalla nimellään tai erikseen sovitusti muulla tavoin. Omakohtaiset kertomukset köyhyydestä sopivat paremmin Kuka kuuntelee köyhää - ryhmään. Ryhmää ei tule myöskään käyttää vaalimainonnan tai massakampanjoinnin alustana.

  Eriarvoisuusvarasto on ollut alun perin osa Kaksi Suomea (KASU) -hanketta, jossa analysoidaan suomalaisen yhteiskunnan jakautumista 2010-luvulla kolmesta näkökulmasta käsin, jotka ovat koettu eriarvoisuus, terveys- ja hyvinvointierot sekä visuaalinen eriytyminen. Näitä teemoja yhdistää väestöryhmien välisen sosiaalisen etäisyyden analysointi ja journalistinen raportointi.

  Keväällä 2017 päättyneessä hankkeessa tuotettiin näihin kolmeen toisiaan vahvistavaan teemaan perustuva kokonaiskuva suomalaisen yhteiskunnan tilasta sekä tehdään tältä pohjalta sekä mediayhteistyötä että yhteiskuntapoliittiset johtopäätökset.

  KASU-hanke osoitti suomalaisen kasvun ja työllisyyden politiikan eriarvoistavat rakenteet ja loi luotettavan kiinnekohdan kohta satavuotiaan Suomen sosiaalisen tilan arvioimiselle sekä yhteiskuntapolitiikan uudelleensuuntaamiselle tasa-arvoistavampaan suuntaan.

  Tv. ylläpidon kantavat voimat Sakari Kainulainen, Maria Ohisalo ja Juho Saari
  " "
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Facebookissa on tosi hyvä ja mielenkiintoinen julkinen Eriarvoisuusvarasto-ryhmä https://m.facebook.com/groups/485003...der&view=group :

  " "
  Tietoja

  Eriarvoisuusvarastoon kerätään ensisijassa tutkimustietoon pohjaavia eriarvoisuutta ja hyvinvointia koskevia linkkejä. Samaten ryhmään voi lisätä viranomaisten ja tutkimuslaitosten sekä palveluntuottajien tiedotteita ryhmän aihepiiristä.

  Linkkejä voi lisätä kuka tahansa. Jos lisäät vanhoja linkkejä, niin lisää alkuperäinen ajankohta näkyviin. Älä lähetä Eriarvoisuusvarastoon viestejä, joita laitat samanaikaisesti muihin ryhmiin tai ensin omaan statukseen ja sitten eteenpäin ryhmään, vaan valikoi nimenomaisesti eriarvoisuuden kannalta keskeisimmät teemat.

  Perustele postauksesi alkuun, miksi viestisi on eriarvoisuuden kannalta tärkeä, jotta ryhmäläiset voivat arvioida sen merkitystä oman kiinnostuksensa mukaan.

  Ryhmä on avoin ja siihen voi liittyä kaikki yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta kiinnostuneet. Tavoitteena on kerätä kohtuullinen tietovaranto, joka on tavalla tai toisella Suomen tulevaisuuden ja suomalaisen eriarvoisuuden kannalta relevantti.

  Ryhmä ei ole puoluepoliittinen, arvostaa asiakeskustelua ja kunnioittaa kaikkia näkökantoja. Henkilöön meneviä kommentteja ei hyväksytä. Samaten kaikenlainen alakielinen kielenkäyttö, kiroilu tai muu samankaltainen asiattomuus on kielletty. Ryhmään ei myöskään kuulu tunnepuhe tai liioittelu.

  Ryhmän jäsenten estäminen ei ole hyväksyttävää hankaloittaa keskustelua, eikä edusta asiallista toimintatapaa.

  Ylläpito poistaa ryhmästä ilman erillistä ilmoitusta ohjeiden vastaiset postaukset ja yhden varoituksen jälkeen ne jäsenet, jotka eivät noudata edellä mainittuja periaatteita.

  Ryhmään pääsee vain omalla nimellään tai erikseen sovitusti muulla tavoin. Omakohtaiset kertomukset köyhyydestä sopivat paremmin Kuka kuuntelee köyhää - ryhmään. Ryhmää ei tule myöskään käyttää vaalimainonnan tai massakampanjoinnin alustana.

  Eriarvoisuusvarasto on ollut alun perin osa Kaksi Suomea (KASU) -hanketta, jossa analysoidaan suomalaisen yhteiskunnan jakautumista 2010-luvulla kolmesta näkökulmasta käsin, jotka ovat koettu eriarvoisuus, terveys- ja hyvinvointierot sekä visuaalinen eriytyminen. Näitä teemoja yhdistää väestöryhmien välisen sosiaalisen etäisyyden analysointi ja journalistinen raportointi.

  Keväällä 2017 päättyneessä hankkeessa tuotettiin näihin kolmeen toisiaan vahvistavaan teemaan perustuva kokonaiskuva suomalaisen yhteiskunnan tilasta sekä tehdään tältä pohjalta sekä mediayhteistyötä että yhteiskuntapoliittiset johtopäätökset.

  KASU-hanke osoitti suomalaisen kasvun ja työllisyyden politiikan eriarvoistavat rakenteet ja loi luotettavan kiinnekohdan kohta satavuotiaan Suomen sosiaalisen tilan arvioimiselle sekä yhteiskuntapolitiikan uudelleensuuntaamiselle tasa-arvoistavampaan suuntaan.

  Tv. ylläpidon kantavat voimat Sakari Kainulainen, Maria Ohisalo ja Juho Saari
  " "
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056

Pikavastaus

Jos olet jo foorumin jäsen, muistathan kirjautua sisään ennen postausta!

Mikä kuukausi tulee viidennen kuukauden jälkeen?